Välkommen till Larmnummer.se!

Här hittar du larmnummer till polis, sjukvård och brandkår runt om i världen. Välj det land du vill kolla upp i listan nedan.

Larmnummer är telefonnummer som gör att du kan få snabb hjälp och rådgivning i en rad olika situationer. Det är alltid bra att ha koll på de viktigaste numren och när de ska användas. Här hittar du information och fakta.

Varför används larmnummer?

Samhället har många olika hjälporgan som räddningstjänst, ambulans, polis, sjöräddning, flygräddning och fjällräddning. I en nödsituation är det viktigt att snabbt kunna få rätt hjälp skickad.

Även om det är fullt möjligt att kontakta hjälp på enskilda nummer, blir allt enklare och smidigare med någon form av gemensamt larmnummer. Fokus ligger med rätta på den hjälpsökande. Hur kan samhället underlätta?

Larmnummer är utformade för att vara korta och lätta att komma ihåg. Tanken är att vi inte ens ska behöva tänka efter. Varje sekund kan ha betydelse i en allvarlig nödsituation. För att ta Sverige som exempel har det gjorts undersökningar där över 98 % har känt till nödnumret 112. Ytterligare en anledning är den trygghet som larmnummer skapar. Var du än befinner dig, oavsett tid på dygnet, kan du ringa 112 i en akut situation och omedelbart få assistans. Även om larmnummer innebär extra kostnader för operatörer och all administration, är samhällsnyttan så stor att lösningen har brett stöd hos allmänheten.

De största larmnumren

I Sverige är 112 det överlägset största och mest använda larmnumret, det så kallade nödnumret för nödsituationer. Målet är att det ska gå att nå från antingen fast telefon eller mobiltelefon i precis hela landet. SOS Alarm betjänar 112 och varje samtal kommer besvaras av en SOS-operatör. Operatörerna ska behärska både svenska och engelska. Behövs ett annat språk har de möjlighet att koppla in en extern tolk. I varje samtal kommer den hjälpsökande att få svara på frågor.

 • Vad har hänt?
 • Var har det hänt?
 • Vem/vilka behöver hjälp?
 • Varför behöver de hjälp?

Som inringare är det viktigt att försöka vara så tydlig och lugn som möjligt. Det gör det enklare för SOS-operatören att larma ut rätt enheter. Ett vanligt fall är att vara oerhört stressad och tycka att operatören är för långsam och ställer för mycket frågor, men hos SOS Alarm sker mycket arbete i bakgrunden. Direkt som de fått svar på de nödvändiga frågorna är hjälp redan på väg. Ytterligare frågor handlar ofta om att förbereda hjälpresurserna och få en bättre helhetsbild över nödsituationen.

larmoperator - Hem

112 är även europeiskt nödnummer

Alla svenskar känner inte till att 112 även gäller i alla andra EU-länder. Däremot går ett samtal givetvis inte till svenska SOS-alarm, utan till det aktuella landets motsvarighet. Det kommer gå bra att använda sig av engelska för den som inte behärskar det lokala språket. Utöver EU används 112 även i flera länder utanför unionen. Några exempel är Australien, Egypten och Kazakstan.

911 är USA:s nödnummer

Utöver USA används 911 också i Kanada, Mexiko, Filippinerna och Irak. En stor anledning till att 911 är välkänt är att de ofta använts av karaktärer i populärkultur från USA. Tidigare firade de även sitt nödnummer den 11:e september, 9-1-1 emergency number day eller 911 day. Efter terrorattackerna 2001 på samma datum har dagen istället ersatts med en minnesdag för offren.

Larmnumrens historia

Idag är det självklart att ha ett gemensamt larmnummer, men rent historiskt är det en ganska ny företeelse. Redan på medeltiden insåg medborgare i städerna att det måste finnas sätt att larma i nödsituationer. Kanske närmade sig fiender staden eller så hade en brand brutit ut. Lösningen var ofta att ringa i kyrkklockan. I många andra fall var enda sättet att larma att skicka en snabb kurir. När telegrafen och senare telefonen kom förändrades situationen.

90 000

Allmänhetens möjligheter att larma och snabbt få hjälp utreddes 1949. Två år senare ledde utredningen till att en SOS-tjänst skapades med ett särskilt larmnummer. Numret skulle kunna slås i mörker och även vara enkelt att komma ihåg. Man valde numret 90 000. Om du tänker dig en gammal telefon med snurrskiva så ser du varför. Sverige var först i världen med ett gemensamt larmnummer för att nå alla typer av nödhjälp. 1973 inrättades SOS-centraler och verksamheten blev mer likt hur det fungerar idag. SOS-tjänsten överfördes till bolaget SOS Alarm.

telefon larmnummer - Hem

Övergång till 112

Med ökat europeiskt samarbete och organisationer som EU och EES, kom krav på att ha ett nödnummer som gällde i alla dessa länder. Valet blev 112. I Sverige skedde övergången 1 juli 1996. Telefonnummer som började på 11 fick en siffra ändrad eller tillagd i början. Nya numret till SOS Alarm blev alltså 112 och det skedde en stor informationskampanj. Undersökningar har visat att nästan hela den vuxna befolkningen i Sverige har koll på nödnumret 112.

Larmnummer under resor

När du ska ut och resa är ett bra tips att göra en checklista med viktiga kontaktuppgifter. Där bör du ha larmnumret till din reseförsäkring. Inom EU är larmnumret vid nödsituationer alltid 112. Ska du resa utanför EU kan du kolla upp och memorera nödnummer, alternativt lagra i telefonen. Blir du sjuk eller skadad under en resa kan du kontakta SOS International: +46-8-13 60 60

Om du ska hyra bil utomlands så kom även ihåg att skriva upp numret till biluthyrningsföretaget!

112-appen

I Sverige erbjuder SOS Alarm en app som du kan ladda ner till din mobil. Har du 112-appen kommer du få pålitlig, relevant och snabb information i händelse av att något inträffar i ditt närområde. Här är de viktigaste funktionerna:

 • Ta emot VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) och annan krisinformation
 • Få information om en olycka i närheten (till exempel större trafikolycka)
 • Instruktionsfilmer och tips som ökar säkerheten och tryggheten
 • Samtliga viktiga larmnummer (Polis, Vårdguiden etc)
 • Appen kan skicka din position till SOS Alarm, vilket gör att hjälpen lättare hittar dig

Andra larmnummer

För alla nödsituationer är det nödnumret 112 som gäller. Är det däremot inte en nödsituation, så ska nödnumret inte belastas i onödan. I så fall kan du välja ett av larmnumren nedan.

Polisens nummer 114 14

I många fall är polisärenden inte akuta. Det kan handla om att du vill göra en polisanmälan, lämna ett tips eller bara få svar på frågor. Är det däremot en akut situation eller ett pågående brott, då ska fortfarande 112 användas. Typfall när 114 14 är lämpligt är om du till exempel upptäcker att något blivit stulet, för att anmäla en parkeringsskada eller om ditt husdjur är försvunnet.

Informationsnumret 113 13

Om det inträffat en allvarlig olycka, samhällskris eller extrem väderhändelse finns ett särskilt informationsnummer. 113 13 är Sveriges nationella informationsnummer och det är dit du ska vända dig om du har generella frågor i händelse av olyckor och kriser. Några exempel är ett stort jordskalv, en kraftig storm eller en allvarlig epidemi. En av tankarna med 113 13 är att avlasta nödnumret 112 från samtal som bara gäller förfrågningar. Ring informationsnumret när du inte behöver akut hjälp, utan bara behöver information.

Vårdrådgivning från 1177

Det nationella numret för sjukvårdsrådgivning är 1177. Numret går att ringa dygnet runt för att få råd och vägledning vid sjukdom. Vid behov kommer du också få instruktioner för att ta dig till en lämplig vårdmottagning för ytterligare hjälp. Linjen bemannas av sjuksköterskor som gör bedömningar. 1177 är inte ett nummer för akuta sjukdomsfall eller livshotande situationer. Då är det alltid 112 som gäller. Vårdrådgivningen ringer du om du behöver just råd och tips om hur du ska agera beroende på bland annat dina symptom.

Journumret 116 000

Journummer 116 000 är gemensamt för hela EU och riktar sig till den som behöver anmäla upphittade eller försvunna barn. Numret går också att ringa för dig som vill ha information om ett barn som försvunnit eller gått vilse. Ytterligare ett fall är om du påträffat ett barn som kommit bort från sin familj. 116 000 är tillgängligt i alla EU-länder, dygnet runt. Lägg märke till att nödnumret 112 går lika bra i det här fallet och inom Sverige är det SOS Alarm som besvarar samtal till det här journumret.

Sjöräddning

I alla nödsituationer är det vanliga nödnumret 112 som gäller, förutsatt att du har tillgång till telefonnätet. Till havs kan det hända att nödställda istället får använda radio, nödraketer eller signalera SOS som morsesignal genom att till exempel blinka en lampa. Morsesignalen för SOS består av tre korta, tre långa och tre korta. Att upprepat höja och sänka armarna över huvudet tolkas också som en nödsignal. För icke-akuta ärenden går det att ringa Sjöräddningens växel på nummer 077-579 99 90. Öppettiden är 08.00-18.00 under vardagar.

Ringa larmnummer med funktionsnedsättning

Det finns effektiva gratistjänster för dig som behöver ringa ett larmnummer, men kanske har svårt att kommunicera på grund av en funktionsnedsättning.

 • Texttelefoni.se – gör att du kan använda text för att kommunicera med någon som talar i telefon.
 • Bildtelefoni.net – samtalsförmedling mellan svenskt teckenspråk och talad svenska eller punktskrift.
 • Teletal.se – en tjänst för dig med talsvårigheter som behöver tolkstöd för ett telefonsamtal.

Svar på vanliga frågor om larmnummer

Vad händer om jag ringer 112 av misstag?

Bäst är att inte lägga på, utan vänta och säga åt operatören att det var en felringning. Råkar du lägga på, svara om de ringer tillbaka och säg att det var ett misstag.

Ska jag lära mina barn att ringa 112?

Absolut. Det är dock viktigt att noggrant förklara när 112 får användas och att nödnumret inte får ringas i onödan.

Går det att larma utan SIM-kort?

Ja. Oavsett vilken telefonoperatör du har eller vilken abonnemangstyp du har ska det alltid gå att ringa larmnummer 112.

Får larmcentraler ta emot onödiga samtal?

Tyvärr används en del larmnummer på ett felaktigt sätt. Ett problem är att folk ringer 112 när de inte befinner sig i en nödsituation. Vanliga vardagsproblem som att ha tappat bort något berättigar inte till ett nödsamtal.

Mest sökta larmnummer senaste månaden