Larmnummer i Uzbekistan

Här hittar du larmnummer till ambulanser, brandkårer, poliser mm i Uzbekistan

Ambulans

101

Polis

102

Brandkår

103

1050

Räddningstjänst

104

Gasläckor

1055

Bostäder och kommunal service