Larmnummer i Tyskland

Här hittar du larmnummer till ambulanser, brandkårer, poliser mm i Tyskland

Ambulans

112

Polis

110

Brandkår

112

19222

Räddningstjänst

116 117

Icke akut medicinsk jourtjänst

115

Administration nödsamtal

0800 190 9999

Militärpolis

0800 6 888 000

Federal (inkl. järnväg) polis