Larmnummer i Turkmenistan

Här hittar du larmnummer till ambulanser, brandkårer, poliser mm i Turkmenistan

Ambulans

112

Polis

112

Brandkår

112

102

Polis

103

Ambulans

101

Brand

104

Gasläcka