Larmnummer i Turkiet

Här hittar du larmnummer till ambulanser, brandkårer, poliser mm i Turkiet

Ambulans

112

Polis

112

Brandkår

112

153

Kommunal polis

187

Nödläge gas

186

Nödläge elektricitet

185

Nödläge vatten

114

Giftinformation

183

Barnmisshandel och familjevåld