Larmnummer i Sydkorea

Här hittar du larmnummer till ambulanser, brandkårer, poliser mm i Sydkorea

Ambulans

119

Polis

112

Brandkår

119

110

Icke akut

111

Nationell säkerhet

113

Rapportering av spioneri

127

Drograpportering

182

Hittegods

1330

Linje för turister