Larmnummer i Sydafrika

Här hittar du larmnummer till ambulanser, brandkårer, poliser mm i Sydafrika

Ambulans

10 177

Polis

10 111

Brandkår

10 177

107

Nödläge i Kapstaden

112

Mobiltelefoner