Larmnummer i Sverige

Här hittar du larmnummer till ambulanser, brandkårer, poliser mm i Sverige

Ambulans

112

Polis

112

Brandkår

112

114 14

Ej akuta polisfrågor

1177

Icke akut medicinsk rådgivning

113 13

Information vid olyckor och kriser