Larmnummer i Storbritannien

Här hittar du larmnummer till ambulanser, brandkårer, poliser mm i Storbritannien

Ambulans

999 eller 112

Brandkår

999 eller 112

101

Ej akuta polisfrågor

105

Strömavbrott

0800 111 999

Gasläcka