Larmnummer i Schweiz

Här hittar du larmnummer till ambulanser, brandkårer, poliser mm i Schweiz

Ambulans

144

Polis

117

Brandkår

118

145

Giftinformation

0800 140 140

Väghjälp

143

Psykologiskt stöd

147

Psykologiskt stöd för tonåringar och barn

1414

Rega flygräddning

1415

Air Glaciers lufträddning