Larmnummer i Polen

Här hittar du larmnummer till ambulanser, brandkårer, poliser mm i Polen

Ambulans

999 eller 112

Polis

112

Brandkår

998 eller 112

986

Kommunpolis

992

Nödläge gas

981

Väghjälp