Larmnummer i Peru

Här hittar du larmnummer till ambulanser, brandkårer, poliser mm i Peru

Ambulans

911

Polis

911

Brandkår

911

105

Polis

106

Ambulans

116

Brand

115

Civilförsvar

100

Våld i hemmet