Larmnummer i Österrike

Här hittar du larmnummer till ambulanser, brandkårer, poliser mm i Österrike

Ambulans

144

Brandkår

122

128

Nödläge gas

140

Bergräddning

141

Läkare

142

Krisjourlinje

147

Stöd för barn och tonåringar

059 133

Ej akuta polisfrågor

0800 133 133

Dövfax/SMS

01 406 43 43

Giftinformation