Larmnummer i Norge

Här hittar du larmnummer till ambulanser, brandkårer, poliser mm i Norge

Ambulans

113

Polis

112

Brandkår

110

120

Nödsituation till sjöss

02 800

Ej akuta polisfrågor

116 111

Barnmisshandel och Familjevåld

1412

Texttelefon

116 117

Närmaste sjukvård utanför kontorstid