Larmnummer i Myanmar

Här hittar du larmnummer till ambulanser, brandkårer, poliser mm i Myanmar

Ambulans

999

Polis

999

Brandkår

999

199

Polis

192

Ambulans

191

Brand

1880

Motorvägspolis

122

Internationell hjälplinje