Larmnummer i Marocko

Här hittar du larmnummer till ambulanser, brandkårer, poliser mm i Marocko

Ambulans

15

Polis

19

Brandkår

15

177

Kungligt gendarmeri

114

Hotline för rasdiskriminering

110

Icke akuta störningar

160

Generell information

5050

Nationella motorsvägslinjen

112

Mobiltelefoner