Larmnummer i Kiribati

Här hittar du larmnummer till ambulanser, brandkårer, poliser mm i Kiribati

Ambulans

999

Polis

999

Brandkår

999

192

Polis

194

Ambulans

193

Brand