Larmnummer i Kamerun

Här hittar du larmnummer till ambulanser, brandkårer, poliser mm i Kamerun

Ambulans

112

Polis

112

Brandkår

112

117

Polis

119

Ambulans

118

Brand

8010

Nödläge elektricitet