Larmnummer i Franska Guyana

Här hittar du larmnummer till ambulanser, brandkårer, poliser mm i Franska Guyana

Ambulans

112

Polis

112

Brandkår

112

17

Polis

15

Ambulans

18

Brand