Larmnummer i Cypern

Här hittar du larmnummer till ambulanser, brandkårer, poliser mm i Cypern

Ambulans

112 eller 199

Brandkår

112 eller 199

1441

Luft/sjöräddning

1410 eller 1498

Antidrogstöd

1401

Giftinformation