Larmnummer i Brasilien

Här hittar du larmnummer till ambulanser, brandkårer, poliser mm i Brasilien

Ambulans

192

Polis

190

Brandkår

193

191

Federal motorvägspolis

194

Federal polis

197

Civilpolis

198

Statens motorvägspolis

199

Civilförsvaret

153

Kommunalvakt

100

Mänskliga rättigheter

området

Nödsituation i Mercosul

188

Hotline Hjälp