Larmnummer i Bolivia

Här hittar du larmnummer till ambulanser, brandkårer, poliser mm i Bolivia

Ambulans

911

Polis

911

Brandkår

911

110

Polis

118

Ambulans

119

Brand

114

Civilskydd

120

Nationell polis