Larmnummer i Bangladesh

Här hittar du larmnummer till ambulanser, brandkårer, poliser mm i Bangladesh

Ambulans

999

Polis

999

Brandkår

999

106

Antikorruptionslinjen

16123

Jordbruksinformation

16263

Hälsoservice

109

Ministeriet för kvittoner och barn

16430

Juridiska tjänster

333

Nationell informationsservice